സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞു

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. പവന് 200 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് 36,000 രൂപയായി ആണ് വില കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,500 രൂപയാണ് വില. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് 36,200 രൂപയായിരുന്നു വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,525 രൂപയും. ഈ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കായിരുന്നു ഇത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞതാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും വില കുറയാൻ കാരണം. ട്രോയ് ഔൺസിന് 1,770 ഡോളറിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.